هتل لاله چابهار ۱۳۹۵-۸-۹ ۰۲:۵۸:۰۲ +۰۰:۰۰

Project Description

کارفرما: شرکت توسعه گردشگری ایران

اقدامات : طراحی معماری داخلی و تولید مبلمان هتل و سالن کنفرانس

سال: ۱۳۸۶