هتل صادقیه مشهد ۱۳۹۵-۸-۹ ۰۲:۵۸:۰۲ +۰۰:۰۰

Project Description

کارفرما: بخش خصوصی

اقدامات : طراحی و بازسازی لابی هتل

سال: ۱۳۹۳