هتل بهار مشهد ۱۳۹۵-۸-۹ ۰۲:۵۸:۰۲ +۰۰:۰۰

Project Description

هتل پنج ستاره بهار مشهد

هتل پنج ستاره

کارفرما: آستان قدس و بخش خصوصی

در سال ۱۳۹۳ طراحی و اجرای هتل بهار مشهد در چهار طبقه مجتمع تجاری و طبقات اقامتی